EL REMEI, AQUESTA PART DE VIC

Joan López CarolEstic segur que amb la majoria de vosaltres compartim la idea de que un barri, es molt més que la suma d'uns carrers, més o menys ben urbanitzats, o d'uns factors identificatius que hagin pogut perdurar en el temps. Un barri és sobretot la seva gent. La gent que ha fet possible al llarg de la història que aquest indret tingui personalitat pròpia, la segueixi tenint i sobretot que maldi per seguir-la tenint en el futur.

El barri, entès en la seva autèntica concepció es i sinó valdria la pena que fos, l’autèntic espai vital, el del dia a dia, dels veïns que en formen part. Això equival a dir un barri tancat en si mateix?, per suposat que no, ans el contrari. Això vol dir tenir clares tres coses.


- Què aporta el barri en la seva vessant interior.

- Què aporta ell al conjunt de la ciutat. i

- Què l’hi aporta la ciutat a la vida diària d’ell mateix.


Depèn de com s’articuli l’equilibri entre aquestes tres vessants, es fa relativament fàcil preveure l'evolució que pot seguir en el seu futur. Bàsicament perquè cadascun d’ells es part indestriable dels altres. Tots plegats ens podem marejar en un mar de xifres, favorables i desfavorables, però res avançarà realment si no es fa als tres nivells plantejats. Podem també dedicar hores i hores a parlar en sentit fatalista dels canvis demogràfics i socials de una determinada comunitat. De què serveix fer-ho, si no es per fer propostes de canvi reals i assumibles? i que en alguns dels casos deriva en proclames totalitàries i contraconvivencials.

Quan om prèn consciència dels seus propis potencials, algunes discussions esdevenen autèntiques bajanades. I aquesta és probablement la pregunta a fer-se, quines son les potencialitats d’aquesta part de Vic, dita el Remei?


El Pla de Barris executat, va permetre pensar coses sobretot en el terreny urbanístic, és moment de pensar-les i sense demora, en l’aspecte social, no per anar reproduint molts dels tòpics malintencionats i/o fruit de l’ignorància, sinó precisament per desenvolupar els elements abans esmentats. Cal caminar decididament cap a la definició de una nova personalitat remeienca que nodreixi internament el dia a dia de la gent, contribueixi a fer aportacions al conjunt de la ciutat i a l'hora estigui en condicions de plantejar i ser receptiva a tot allò que la ciutat hagi i pugui aportar.

Recordem: els “carrers” i equipaments han de ser-hi, els serveis han de funcionar, i les persones hi han de trobar el seu espai vital per desenvolupar les seves capacitats i cobrir les seves necessitats.


Que aquesta festa major ajudi a agafar empenta !!!


Hello,


During the last 6 months we've been notifying you regarding the deprecation of our old SSL serving system.
As it's the last month to make the change (service will go down August 1st 2020),
please make sure you point your domains to our new SSL service by updating their DNS records, according to the folllowing configuration:


TypeNameValue
A@34.96.116.138
CNAMEwwwim-router-service.com


Once you'll update the DNS records, this popup won't show-up. This would mean that your site is being served from our new SSL service.


Please click here for a complete guide

Thanks.