Amics de la Ciutat - Vic


Amics de la Ciutat-Vic es una Associació, un espai i alhora un instrument de presència ciutadana que, partint dels valors humanístics universals, treballa dins el marc de la Ciutat per tal de preservar i fomentar la construcció del bé comú i del benestar de cadascuna de les persones que en formen part.

El rigor, l’honradesa, el compromís, la cooperació, la diversitat, la transversalitat, la interrelació i l’amistat, són valors que inspiren i fonamenten el pensament i l’acció de l’Associació Amics de la Ciutat de Vic.

Pensar, sentir i fer des de la responsabilitat personal fins el compromís col·lectiu, són elements bàsics en la configuració del repte que representa l’anhel de tenir cura d’una ciutat i la seva gent, tot recollint el passat, vivint el present i projectant el futur.

L’associació és un espai on tothom que estima Vic hi és benvingut, ja sigui a nivell personal, grupal o com entitat.  

 

Per descarregar-te el Díptic clica  AQUÍ

L'entitat


Amics de la Ciutat – Vic, és una entitat sense ànim de lucre i jurídicament està constituïda com a Associació d’acord amb la legislació vigent.

Es pot formar part d’Amics a títol personal i també com a entitat jurídica presentant la corresponent sol·licitud.

Amics de la Ciutat - Vic s’organitza orgànicament segons determinen els seus estatuts i funcionalment per centres d’interès, d’acord amb les propostes dels seus socis, simpatitzants i col·laboradors.

Fes-te soci

Fest-te soci i col·labora amb l'associació

Clic aquí