Objectius

OBJECTIUS

  • Facilitar el coneixement del passat, del present i possibles projectes de futur de la Ciutat.
  • Estimular i promoure pensaments, accions, treballs, propostes de vigatans i vigatanes que tinguin vocació de compromís amb la Ciutat.
  • Promocionar aquelles iniciatives d’interès públic que les entitats vigatanes generin en benefici de la societat.
  • Treballar de manera col·laborativa amb tot el teixit institucional i social de la Ciutat, amb finalitat de promoure la seva projecció exterior.
  • Propiciar, entre altres: debats, estudis, treballs diversos sobre història, patrimoni, educació, cultura, participació ciutadana, espiritualitat, etc, centrats tots en l’àmbit de la Ciutat de Vic i la seva àrea d’influència.
  • Potenciar el voluntariat cívic al servei de la Ciutat i dels seus habitants.