Qui som?

QUI SOM?

AMICS DE LA CIUTAT - VIC, és una Associació, un espai i alhora un instrument de presència ciutadana que, partint dels valors humanístics universals, treballa dins el marc de la Ciutat per tal de preservar i fomentar la construcció del bé comú i del benestar de cadascuna de les persones que en formen part.

El rigor, l’honradesa, el compromís, la cooperació, la diversitat, la transversalitat, la interrelació i l’amistat, són valors que inspiren i fonamenten el pensament i l’acció de l’Associació Amics de la Ciutat - Vic.

Pensar, sentir i fer des de la responsabilitat personal fins el compromís col•lectiu, són elements bàsics en la configuració del repte que representa l’anhel de tenir cura d’una ciutat i la seva gent, tot recollint el passat, vivint el present i projectant el futur.

 L’Associació és un espai on tothom que estima Vic hi és benvingut, ja sigui a nivell personal, grupal o com entitat.