Tot repensant Vic

Escrit el 14-06-2019 per Joan López Carol
...

Després de l’última cita electoral municipal, s’obre un llarg període (eleccions parlamentàries a banda) de suposada pausa institucional que de ben segur ha de servir per afrontar temes de fons i clarament definitoris per la ciutat. Hom espera anar veient executats aquells projectes que els diversos grups polítics municipals van plantejar en campanya, ja que aquest és el compromís adquirit amb cadascun dels ciutadans, però alhora també és necessari reclamar, precisament per l’estabilitat institucional que han donat els resultats, que es posi en marxa un procés per repensar la ciutat, que més enllà de les necessitats diàries permeti visualitzar, promoure i orientar el que volem que sigui Vic en el futur.

No es tracta pas de caure en teoritzacions estèrils, ni fer llistats de desitjos fantasiosos, sinó precisament de prendre consciència del gran patrimoni humà d’aquesta Ciutat i posar-lo al servei de la col·lectivitat. 

Cadascú ve d’on ve, cadascú pensa el que pensa, cadascú sent el que sent, i això no pot ser mai un motiu d’excusa quan es tracte de plantejar un futur compartit; ans al contrari, això ho justifica i reclama fer-ho efectiu. 

En l’anterior etapa mandatària, es va ser capaç de consensuar un concepte i unes propostes de planejament urbanístic (POUM) que ofereixen elements de “continent” pel que fa als futurs anys i futurs desenvolupaments urbans. Ara cal vetllar per la seva correcta aplicació i anar cobrint les etapes plantejades. 

En l’etapa que ara iniciem, hom creu que caldria plantejar amb la mateixa rigurositat, allò que té a veure amb els “continguts”, és a dir, tot allò que té incidència directa sobre les persones, o dit d'altra manera, el Vic social.

Moltes vegades es fa el símil de que el riu divideix la ciutat (personalment defujo aquesta visió, ja que no la comparteixo) però, entenent el que es vol dir, crec que podem afirmar amb rotunditat que hi ha altres maneres de dividir els ciutadans molt més profundes que el riu. Cal construir la Ciutat com a obra de tots els seus membres o es generarien noves formes de feudalisme. 

Treballant cadascú des del seu lloc, em permeto de llançar tres idees per veure si són capaces de crear debat, generar il·lusió i esdevenir projectes concrets que canalitzin aspiracions i potencials de TOTA la comunitat veïnal de Vic. 

En faig només els enunciats i si algú hi té interès, amb molt de gust ho podem aprofundir conjuntament. 

- La creació de la Taula Social Vigatana, que sigui capaç de generar consensos i acords de mínims en matèria educativa, cultural, sanitària, econòmica i elements generadors de benestar personal i inclusió social. 

- L’impuls de les Aules Vigatanes com espai de debat i generador de propostes dels diversos àmbits de la realitat ciutadana. Aquestes Aules culminarien amb la celebració del Congrés FUTUR VIC. 

- La promoció d’un projecte d’àmplia participació ciutadana per definir funcionalitats, usos, patrocinis i demés fórmules col·laboratives que generin sentiment de pertinença, treball conjunt, gaudi i cura de la feina feta. (L’entorn Mèder podria ser un exemple).

Repensar tot fent, però sobretot fent en una determinada direcció en la qual governants, entitats, gent a títol personal trobin l'oportunitat de fer possible allò que els motiva a pensar més enllà de les parets casolanes on(?) volen sentir-se cada dia més orgullosos de la ciutat que estimem. 

Amigues i amics, en tot això hi ha un lloc per a cadascú. No deixis buit el teu !