El Remei, aquesta part de Vic

Escrit el 10-09-2018 per Joan Lòpez Carol
...

Estic segur que amb la majoria de vosaltres compartim la idea de que un barri, es molt més que la suma de un carrers, més o menys ben urbanitzats o de uns factors identificatius que hagin pogut perdurar en el temps. Un barri es sobretot la seva gent. La gent que ha fet possible al llarg de la història que aquest indret tingui personalitat pròpia, la segueixi tenint i sobretot maldi per seguir-la tenint en el futur. El barri, entès en la seva autèntica concepció es i sinó valdria la pena que fos, l’autèntic espai vital, el del dia a dia, dels veïns que en formen part.

Això equival a dir un barri tancat en si mateix ? Per suposat que no, ans el contrari. Això vol dir tenir clares tres coses. Que aporta el barri en la seva vessant interior, que aporta ell al conjunt de la ciutat i que l’hi aporta la ciutat a la vida diària d’ell mateix. Depèn de com s’articuli l’equilibri entre aquestes tres vessants, es fa relativament fàcil preveure la evolució qu pot seguir en el seu futur. Basicament perque cada u d’ells es part indestriable dels altres. Tots plegats ens podem marejar en un mar de xifres ( favorables i desfavorables) però res avançarà realment si no es fa als tres nivells plantejats. Podem tembe dedicar hores i hores a parlar en sentit fatalista dels canvis demogràfics i socials de una determinada comunitat. De que serveix fer-ho, si no es per fer propostes de canvi reals i assumibles ? i que en alguns dels casos deriva en proclames totalitaries i contraconvivencials. Quan om pren consciencia dels seus propis potencials, algunes discussions esdevenen autentiques bajanades. I aquesta es probablement la pregunta a fer-se, quines son les potencialitats d’aquesta part de Vic, dita el Remei ?

El Pla de Barris executat, va permetre pensar coses sobretot en el terreny urbanistic, es moment de pensar-les i sense demora, en l’aspecte social, no per anar reproduint molts dels topics malintencionats i/o fruit de l’ignorancia, sinó precisament per desenvolupar els elements abans esmentats. Cal caminar decididament cap a la definicio de una nova personalitat remeienca que nodreixi internament el dia a dia de la gent, contribueixi a fer aportacions al conjunt de la ciutat i alhora estigui en condicions de plantejar i alhora ser receptiva a tot allò que la ciutat hagi i pugui aportar. Recordem: els “carrers” i equipaments han de ser-hi, els serveis han de funcionar, i les persones hi ha de trobar el seu espai vital per desenvolupar les seves capacitats i cobrir les seves necessitats. Que aquesta festa major ajudi a agafar empenta !!!