entrevista amb els candidats a l’alcaldia de Vic

Escrit el 07-05-2023 per

 

Amics de la Ciutat de Vic (ACV) som una associació de presència ciutadana que, partint dels valors humanístics universals, treballem dins el marc de la ciutat per tal de preservar i fomentar la construcció del bé comú i del benestar de cadascuna de les persones que en formen part.

https://www.amicsvic.cat

Hem plantejat fer una entrevista amb candidats a l’alcaldia de Vic, on puguin difondre el seu posicionament sobre temes vinculats amb la ciutat.

Format:       1. Es formularan una dotzena de preguntes, que es comunicaran prèviament. Total exposició: uns 15 minuts. Es publicarà a Youtube.

 2. Es farà una segona ronda de mitja dotzena de preguntes de resposta molt ràpida (tipus sí/no, i algun afegitó). Total exposició: 1 minut. A publicar a xarxes socials (Instagram, Twitter, etc.)

 

Lloc de gravació:     Espai Lab Ausa, als baixos de la Biblioteca Pilarin Bayés

Data:                          A concretar amb cada candidat, segons el calendari disponible

Mètode:                     Un dinamitzador formularà les preguntes in situ.

Difusió:                        Youtube ACV Instagram i Twitter ACV

Altres xarxes socials ACV a determinar

Web ACV

Instagram Biblioteca

Els canals que consideri cada partit polític